تعرفه خدمات ثبت احوال
     

 

درآمد خدمات الکترونیکی  ردیف درآمدی  140116   قانون بودجه سال 97               

 

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال)

1

صدور شناسنامه اولیه رایانه ای (ثبت ولادت و مشمولین ماده 45.ق.ث.ا)

100,000

2

ثبت ولادت  بعد از مهلت قانونی(تایک ماه)

 

3

ثبت ولادت  بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)

300,000

4

ثبت ولادت  بعد از مهلت قانونی(از سه ماه به بعد )

500,000

5

ثبت ولادت و  بعد از مهلت قانونی(شش ماه وبعد از آن)

 
6

تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند

2,000,000

7

تعویض شناسنامه (مستعمل ، تغییر مشخصات و ....)

250,000

8

صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32و 33 قانون ثبت احوال

1,000,000

9

صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول )

400,000

10

صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم )

700,000

11

صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم )

2,000,000

12

صدور شناسنامه برای مشمولین بند 4و5و6 ماده 976و979 قانون مدنی

700,000

13

صدورشناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه

300,000

14

صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

700,000

15

ثبت ولادت و وفات اتباع خارجی در مهلت قانونی (علاوه بر هزینه صدور گواهی )

200,000

16

ثبت ولادت و وفات اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی(علاوه بر هزینه صدور گواهی )

300,000

17

تایید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی، کارت هوشمند ملی

100,000

18

تغییر نام توسط سازمان و یا دادگاه

2,500,000

19

تغییر نام خانوادگی (حذف پسوند ، استفاده از نام خانوادگی همسر و ...) نوبت اول

1,000,000

20 تغییر  نام خانوادگی (نوبت دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه)

2,500,000

21

تغییز نام خانوادگی به استناد جز اول تبصره ذیل ماده 41  (فرزندان زیر 18 سال)

100,000

22

حل اختلاف اسناد هویتی

300,000

23

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن (ثبت درخواست و تشکیل پرونده)

500,000

24

ثبت اقرار زوجیت (موضوع ماده 32 ق.ث.ا)

300,000

25

صدور گواهی (گواهی مشخصات ، وفات ، تائیدیه شماره ملی ، گواهی تجرد و ...)

100,000

26

صدور کارت شناسایی ملی اولیه

100,000

27

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان (نوبت اول)

300,000

28

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم)

500,000

29

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم)

800,000

30

تعویض کارت شناسایی ملی

100,000

31

اعلامیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج

50,000

32

اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی ازدواج

150,000

33

اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه

1,000

34

تایید هر قطعه عکس

50,000

درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی ردیف درآمدی 140149 قانون بودجه سال 97          

 

ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال)

1

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی با ارائه کارت شناسایی ملی

200,000

2

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

400,000

3

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

700,000

4

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم)

1,000,000

5

تعویض کارت هوشمند ملی ناشی از تغییرات یا خرابی به استثنای اشتباه مامور

300,000

* هزینه خدمات در محل اداره توسط دستگاه کارت خوان قابل پرداخت است.

ارسال نظر
نظرات ارسال شده:

آخرین بروز رسانی : 1397/06/24 08:49:15  تعداد مشاهده : 2215  نویسنده / ویرایشگر : h.m

وب سایت رسمی اداره ثبت احوال شهرستان خوسف........... آدرس: خوسف -بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان امام خمینی تلفن : 3247336-056 پست الکترونیکی :khj_khusf@sabteahval.ir


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS